اکولوژی و درک فرکتالی در معماری نوین

اکولوژی و درک فرکتالی در معماری نوین

گفتگوی نیکوس سالینگاروس با ویکتور پادرون

برگردان به فارسی از شادی پاکزاد

download


مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

CLOSE
CLOSE