۱۲۰ کتابی که هر معمار موفق باید بخواند

tmp_21686-architectural-info-20160911-00011729716538-300x283

۱۲۰ کتابی که هر دانشجوی موفق معماری برای ورود به عرصه معماری باید بخوانند!

۱-سازه در معماری (دکتر گلابچی)

۲-سیستم های ساختمانی آینده (دگتر گلابچی)

۳-معمار + مهندس + ساختار (دکتر گلابچی )

۴-سازه های مشبک فضایی ( دکتر گلابچی)

۵-مقاومت مصالح کاربردی (دکتر گلابچی)

۶-مدریت پروژه (دکتر گلابچی)

۷-ساختمان ها چگون عمل می کنند (دکتر گلابچی)

۸-سیستم های اجرای پروژه در صنعت ساختمان (گلابچی )

۹-فناوری های نوین ساختمانی ( دکتر گلابچی )

۱۰- سازه به مثابه معماری (دکتر گلابچی)

۱۱-طراحی لرزه ایی برای معماران ( دکتر گلابچی)

۱۲-پوسته ها و سازه های ورق تا شده (دکتر گلابچی )

۱۳-مدیریت استراتژیک پروژه (دکتر گلابچی )

۱۴-طراحی ساختمان های بتنی (دکتر گلابچی)

۱۵-طراحی ساختمان های فلزی ( دکتر گلابچی)

۱۶-پل های ایران و جهان (دکتر گلابچی )

۱۷-مبانی مدیریت پروژه (دکتر گلابچی )

۱۸-فناوری نانو در معماری و مهندسی ساختمان (دکتر گلابچی )

۱۹-معماری دیجیتال (دکتر گلابچی )

۲۰- معماری معاصر ایران (بانی مسعود )

۲۱-گرایش ها در معماری ( نشر آبان )

۲۲-از زمان و معماری (دکتر منوچهر مزینی )

۲۳-فضا ، زمان ، معماری (دکتر منوچهر مزینی)

۲۴-تاریخ معماری غرب (بانی مسعود)

۲۵-تاریخ معماری معاصر غرب (دکتر صالحی )

۲۶-معماری فرم کانسپت (دکتر مرتضی صدیق)

۲۷-معماری موسیقی (فرنگیس عاطفی خواه )

۲۸-زیبایی شناسی معماری (جهان شاه پاکزاد)

۲۹-عناصر معماری از صورت تا مکان (فرزین فردانش )

۳۰-فرم ، فضا ، نظم (فرانسیس د.ک.چینگ )

۳۱-فرهنگ تصویری معماری (فرانسیس د.ک.چینگ )

۳۲-کتاب رنگ ایتن (ایتن )

۳۳-مسجد، تاریخ، پیشرفت‌های معماری و تنوع منطقه‌ای (اکرم قیطاسی،)

۳۴-از گذر گل تا دل (حسام الدین سراج)

۳۵-مبانی نظری معماری ( ملک طباطبایی)

۳۶-اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی ( ایمان رئیسی)

۳۷-آمودهای ایرانی (شناخت، ،آسیب شناسی و مرمت(زهره بزرگمهری و آناهیتا خدادادی)

۳۸-گستره ی معماری (محمدمنصور فلامکی)

۳۹- مهندسی فرودگاه (انتشارات ناقوس)

۴۰- کتاب اندیشه معماران معاصر ایران

۴۱- بیست بنا که هر معماری باید بشناسد ( ترجمه مسعود حبیبی)

۴۲- میراث معماری مدرن ایران (اسکندر مختاری طالقانی)

۴۳- کارکرد سازه ای فرم در معماری (فرشید موسوی)

۴۴- خلاقیت در فرآیند طراحی معماری (علی خیابانیان)

۴۵- معماری همساز با اقلیم (فرزانه سفلایی)

۴۶- نقش فضا در معماری ایران (دفتر پژوهش های فرهنگی)

۴۷- نگاهی به پیدایش معماری نو در ایران (سیروس باور)

۴۸- معماری و باغسازی اسپانیا در دوران اسلامی (هانیه اخوت)

۴۹- برنامه دهی معماری: مدیریت اطلاعات برای طراحی (دانا پی دورک، سیدامیرسعید محمودی (مترجم)

۵۰-مبانی برنامه ریزی معماری: شناخت روش مساله کاوی (ویلیام پنیا، استیون پارشال، محمد احمدی نژاد (مترجم)

۵۱-نقش فضا در معماری ایرانی (محمد رضا حائری مازندرانی )

۵۲-خانه ، فرهنگ ، طبیعت (محمد رضا حائری مازندرانی )

۵۳-حس وحدت ( نادر اردلان )

۵۴-آفرینش نظریه معماری(دکتر ندیمی)

۵۵-آنچه طراحان می دانند (برایان لاوسون )

۵۶-چشمان پوست: معماری ادراکات حسی (یوهانی پالاسما، رامین قدس (مترجم)

۵۷-مشق معماری ( عیس حجت )

۵۸-تار و پود و هنوز… (سرگذشت من و معماری ما (علی اکبر صارمی )

۵۹-تکه انگاری فرایندی در طراحی معماری (تالیف دکتر علی اصغر ادیبی)
( آشکار سازی تصاویر پنهان)

۶۰-روح هنر اسلامی (حسین ناصر)

۶۱-معماری ماندگار ( سید حسین مداحی )

۶۲-بوطیقای معماری (آنتونی سی. آنتونیادس)

۶۳-معماری معاصر غرب ( قبادیان )

۶۴-یک نظریه معماری (نیکوس ای)

۶۵-مفهوم سکونت: به سوی معماری
تمثیلی (کریستیان نوربرگ شولتز، محمود امیریاراحمدی

۶۶-چکونه به معماری بنگریم (برونوزوی)

۶۷-سیری در مبانی نظری معماری ( دکتر غلامحسین معماریان )

۶۸-آموزش کروکی معماری ( دکتر صدیق)

۶۹-طرح‌هایی از فضاهای معماری ایران (کروکی (دکتر صدیق)

۷۰-آموزش پلان و مقطع (دکتر صدیق)

۷۱-روند طراحی در پیش سازی ساختمان (توماس اسمیت، کارلو تستا، علیرضا جذبی (مترجم)، محمد احمدی نژاد (ویراستار)

۷۲-بعد پنهان (نوشته: ادوارد تی.هال
ترجمه: منوچهر طبیبیان

۷۳-روش های تحقیق در معماری (دیوید وانگ، لیندا گروت، علیرضا عینی فر (مترجم)

۷۴-باغ های ایران (تحقیق و نگارش غلامرضا نعیما)

۷۵-نور روز در معماری (نوشته: دکتر بنجامین اچ. اونز)

۷۶-آموزش اسکیس معماری(دکتر صدیق)

۷۷-عناصر معماری از فرم به مکان نوشته:پیر فون مایس

۷۸-مفاهیم پایه در معماری (ترجمه محمد احمدی نژاد)

۷۹-شاهکارهای سازه ای معماری جهان (ترجمه و گردآوری:حمید حسینمردی-حمید یزدانی)

۸۰-پویه شناسی صور معماری (مترجم:مهرداد قیومی بیدهندی)

۸۱-آموزش راندو (دکترصدیق)

۸۲-زبان تخصصی معماری ( محمد جواد مهدوی نژاد )

۸۳-مبانی فیزیک ساختمان ۲ ، تنظیم شرایط محیطی ( زهرا قیابکلو )

۸۴-اقلیم و معماری ( کسمایی )

۸۵-ایستایی و فن ساختمان (فاطمی)

۸۶-عناصر و جزئیات ساختمانی ، (محمد کزازی)

۸۷-بررسی ابینه سنتی ایران (وحید قبادیان )

۸۸-طراحی اقلیمی (وحید قبادیان )

۸۹-راهنمای طراحی اقلیمی (مرتضی کسمائی)

۹۰-آسایش در پناه باد (محمد راز جویان )

۹۱-بوم و اقلیم ایران به زبان تصویر(دکتر مرتضی صدیق)

۹۲-در آمدی بر شناخت معماری روستایی ایران ، (اکبر زرگر)

۹۳-تاسیسات ساختمانی (مجتبی نایینیان )

۹۴-طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها ( محمد رضا سلطاندوست)

۹۵-سازه ساختمان های بلند (حجت الله عادلی)

۹۶-مصالح شناسی (سام فروتنی)

۹۷-آشنایی با معماری جهان (ابراهیم زارعی )

۹۸-معنا در معماری غرب ( کریستیان نور برگ شولتز)

۹۹-معماری ایران دوره اسلامی (محمد یوسف کیانی )

۱۰۰-تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی (محمد یوسف کیانی )

۱۰۱-معماری غرب ، ریشه ها و مفاهیم (امیر بانی مسعود)

۱۰۲-پست مدرنیه و معماری (امیر بانی مسعود)

۱۰۳-تاریخ معماری و شهر سازی قرن ۲۰ ( لادن اعتضادی)

۱۰۴-معماری اسلامی ایران ( کریم پیر نیا)

۱۰۵-سبک شناسی معماری ایران ( کریم پیر نیا)

۱۰۶-گرافیک و تحلیل سایت(دکترمرتضی صدیق)

۱۰۷-باغهای ایرانی بازتابی از بهشت ( منوچهر مقتدر)

۱۰۸-زبان منظر (حسین بحرینی )

۱۰۹-عناصر طراحی بصری معماری منظر (سایمون بل ، محمد احمدی نژاد)

۱۱۰-طراحی باغ و پارک (جمشید حکمتی)

۱۱۱-سیر منظره پردازی در هنر اروپا (کنت کلارک ، بهنام خاوران )

۱۱۲-زبان تصویر (گئورگی کپس ، فیروزه مهاجر)

۱۱۳-معماری معاصر (۲ جلد) (منصور سپهری مقدم )

۱۱۴-شماره ۱ تا ۵۰ نشریه صفه (دانشگاه شهید بهشتی)

۱۱۵-نشریه های معماری و شهرسازی دانشگاه هنر های زیبا دانشگاه تهران

۱۱۶-پارادایمهای پردیس(دکترآزاده شاهچراغی)

۱۱۷-ساختمان سازی با مردم(حسن فتحی)

۱۱۸-محمد قهوه ای ( زندگی به روایت من)(ناهید ارژنگی)

۱۱۹-حاشیه ای بر تاریخ معماری جهان( دکتر علی حسین پور حجار)

۱۲۰-آموزش طراحی نظام مهندسی معماری ( نشر پرهام)مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

CLOSE
CLOSE