لیست مطالب
mass-revit.jpg

مدلسازی سقف شیشه ای

همان طور که می دانید با استفاده از محیط مسینگ رویت می توانید احجام بسیار زیبا و نسبتا پیچیده ای ایجاد نمایید. در این قسمت با استفاده از این محیط یک سقف بسیار زیبا را ایجاد کرده ایم . امیدوارم ...
سبد خرید مورد حذف شد. برگشت
  • هنوز محصولی اضافه نشده است