نقش bim در پروژه

مدلسازی اطلاعاتی ساختمان روز به روز در حال گسترش و پیاده سازی آن در شرکت های ساختمانی سراسر جهان امری حیاطی بشمار می آید که از مزایای آن کاهش خطاهای مهندسی , سرعت در روند انجام پروژه , کاهش هزینه ها و … می باشد.

در این کلیپ شرکت آتودسک نقش مدلسازی اطاعاتی ساختمان را در روند انجام پروژه به شما توضیح میدهد.

?What can Building Information Modeling (BIM) do for your projects

 مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

CLOSE
CLOSE