پرداخت امن اینترنتی در بیم سیتی – bimcity.ir

پرداخت امن اینترنتی را با بیم سیتی تجربه کنید!

باتوجه به حفظ امنیت پرداخت بانکی و حقوق شما کاربران در فضای اینترنت, موسسه  بیم سیتی همواره سعی دارد تا بهترین امکانات را از لحاظ امنیت پرداخت مالی برای مشتریان خود فراهم کند. در این راستا می توانید هرگونه خرید از فروشگاه بیم سیتی را بدون نیاز به درگاه های واسطه بانکی , مستقیما با استفاده از درگاه به پرداخت بانک ملت انجام دهید و پول را مستقیماً به حساب بانکی بیم سیتی بدون دغدغه واریز نمایید. اطمینان شما اعتبار ما است.