محتوای آموزش مدلسازی Lotus Temple

آموزش مدلسازی معبد لوتوس

یکی از آموزش های قدیمی که سال ۲۰۱۴ آموزش داده ایم مربوط میشه به مدلسازی معبد لوتوس در نرم افزار Revit. این پروژه به خاطر زیبایی که داره و البته تکنیک های و شیوه های مدلسازی که در نرم افزار ...