محتوای اکسپورت رویت به اتوکد

اکسپورت رویت به اتوکد

با دیدن این آموزش از این پس به صورت حرفه ای نقشه رویت را به اتوکد خروجی میگیری این آموزش ۴۰ دقیقه است و تمامی نکات کلیدی و تنظیمات اکسپورت را یاد میگیری . اگه از این آموزش خوشت اومد ...