محتوای سازه درختی
مدلسازی سازه درختی

مدلسازی سازه درختی

در این آموزش قصد داریم که سازه درختی کلیسای آگری Agri Chapel در شهر ناکازاکی ژاپن را برای شمادر نرم افزار Revit مدلسازی کنیم. با دوره این آموزش میتوانید سبک های دیگر این نوع از سازه ها را در رویت ...