محتوای متریال لایبرری در رویت

ساخت کتابخانه متریال در Revit

یکی از ویژگی های خوب نرم افزار Revit ساخت کتابخانه متریال است. اگر استخدام شرکت های طراحی هستید و در طول روز پروژه های زیادی را طراحی میکنید. کافیست یک کتابخانه متریال را در Revit شخصی سازی و ذخیره کنید ...