0
محتوای محورهای ورک شاپ: ۱_فرآیند طراحی معماری ۲_ اسکیس و راندو نما و منظر شهری ۳_ اصول طراحی نما
Template red and black contrast abstract technology background.

ورکشاپ معماری جزیره کیش

این ورکشاپ به پایان رسیده است... کارگاه طراحی معماری و طراحی نما (جزیره کیش) تجربه ای متفاوت از آموزش معماری در جزیره زیبای کیش(برای اولین بار در کشور با حضور سه استاد برجسته معماری) کارگاه فرآیند طراحی معماری و اصول ...