محتوای مدلسازی کوهستان

مدلسازی توپوگرافی کوهستان

شاید بخواهید یک کوهستان را در نرم افزار رویت برای پروژه خود شبیه سازی کنید که این امر با استفاده از امکانات توپوگرافی رویت مهیاست, اما در این آموزش قصد داریم که یک آبجکت توپوگرافی که در نرم افزار تریدی ...