محتوای معماری دیجیتال چیست
همایش معماری

سخنرانی همایش پارابیم

در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۶ همایش پارابیم (parametric bim) اولین کنفرانس بین المللی معماری دیجیتال و پارامتریک در راستای مدلسازی اطلاعاتی ساختمان برگزار شد که استقبال باشکوه دانشجویان , مهندسین و مدرسین معماری را در پی داشت.از محورهای اصلی ...

همایش تهران (ParaBIM)

تاریخ همایش : ۱۳۹۶/۴/۲۲ مکان همایش: تهران - میدان فلسطین موضوع همایش: paraBIM (معماری دیجیتال و پارامتریک) سخنران: مهندس الیاس بستگانی میهمانان: مهندسین و دانشجویان معماری در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۶ همایش پارابیم (parametric bim) اولین کنفرانس بین المللی ...