محتوای پلان فاز2

لایه بندی فازدو دیوار

اگر بخواهید لایه نازک کاری دیوار شما تا زیر سقف کاذب ادامه پیدا کند , دو راه حل اصلی برای لایه بندی وجود دارد که در این فیلم آموزشی به شما همراهان بیم سیتی اموزش می دهیم مدرس :مهندس الیاس ...