محتوای Decorative Panels in Revit

مدلسازی پنل های سه بعدی دکوراتیو

همیشه در نرم افزار رویت , روش های مختلفی برای مدلسازی طرح ما وجود دارد , اما مهم بکارگیری بهترین روش مدلسازی از لحاظ ساده ترین و کوتاه ترین روش ممکن است. در این آموزش قصد داریم که پنل های ...