محتوای Dynamo package

آموزش داینامو جلسه ۴ متوسطه

آموزش متوسطه از پلاگین قدرتمند داینمو رویت ( زبان اصلی ) در این پست پارت چهارم را دانلود کنید
dynamo bim revit

آموزش داینامو جلسه ۳ متوسطه

آموزش متوسطه از پلاگین قدرتمند داینمو رویت ( زبان اصلی ) در این پست پارت سوم را دانلود کنید

آموزش داینامو جلسه ۲ متوسطه

آموزش متوسطه از پلاگین قدرتمند داینمو رویت ( زبان اصلی ) در این پست پارت دوم را دانلود کنید

آموزش داینامو جلسه ۱ متوسطه

آموزش متوسطه از پلاگین قدرتمند داینمو رویت ( زبان اصلی ) در این پست پارت اول را دانلود کنید

داینامو پیشرفته , استادیوم

آموزش های پیشرفته داینمو رویت ( زبان اصلی ) (مدلسازی استادیوم لانه پرنده با رویت و داینمو)        

داینامو پیشرفته , رندوم متریال

آموزش های پیشرفته داینمو رویت ( زبان اصلی ) (متریال تصادفی داینمو)  

داینامو پیشرفته , آجرچینی ندوم

آموزش های پیشرفته داینمو رویت ( زبان اصلی ) (آجر چینی تصادفی داینمو)    

داینامو پیشرفته , پانل تصادفی

آموزش های پیشرفته داینمو رویت ( زبان اصلی ) (پارامترهای تصادفی داینمو)    

آموزش مقدماتی داینمو (۵)

آموزش مقدماتی از پلاگین قدرتمند داینمو رویت ( زبان اصلی ) در این پست پارت پنجم را دانلود کنید

آموزش مقدماتی داینمو (۴)

آموزش مقدماتی از پلاگین قدرتمند داینمو رویت ( زبان اصلی ) در این پست پارت چهارم را دانلود کنید

آموزش مقدماتی داینمو (۳)

آموزش مقدماتی از پلاگین قدرتمند داینمو رویت ( زبان اصلی ) در این پست پارت سوم را دانلود کنید

آموزش مقدماتی داینمو (۲)

آموزش مقدماتی از پلاگین قدرتمند داینمو رویت ( زبان اصلی ) در این پست پارت دوم را دانلود کنید
1 2