پادکست تخصصی معماری فارسی – bimcity.ir

سعی بر آن داریم تمام سوالات شما را در قالب پادکست های کاربری پاسخ دهیم. اینکه مسیر چگونه است، تجربیات دیگران و هر آنچه شما برای حرفه ای تر شدن احتیاج دارید از الیاس بستگانی بشنوید. با ما همراه باشید.

اپیزود چهارم

تیپ شخصیتی کارفرما

00:00
اپیزود سوم

ادامه مبحث آگاهی کارفرما

00:00
اپیزود دوم

آگاهی کارفرما

00:00
اپیزود اول

مسیر راه در بازار کار معماری

00:00