محتوای آموزش چمن Revit

آموزش ساخت چمن در Revit

با توجه به سوالات هنرجوها در گروه تلگرام , مبنی بر نحوه ساخت چمن و پوشش گیاهی به صورت سه بعدی بر یک سطح شیبدار , نحوه طراحی آن را می توانید هم اکنون دانلود کنید. شما هم میتوانید سوالات ...