0
محتوای اکسپورت فایل راینو به رویت
ارسال فایل راینو به رویت

انتقال راینو به رویت

Rhino Export to Revit یکی از ویژگی های رویت در نسخه ۲۰۲۲ لینک کردن فایل راینو به رویت است که امکان تبدیل مدل کد راینو به مدل بیم رویت را در پروژه های بیم به صورت لینک شده را فراهم ...