محتوای تفاوت خطوط مدل و رفرنس

تفاوت خطوط مدل و ‌رفرنس

در مدلسازی پیشرفته در محیط کانسپچوال مس نرم افزار رویت ، برای مدلسازی با ۲ نوع خط مدل و رفرنس مواجه هستیم، اما این دو‌ خط از لحاظ ساختار کاملا متفاوت هستن که در این فیلم آموزشی تفاوت انها را ...