محتوای دیوار زیر پله

ترسیم دیوار زیر پله

در این فیلم آموزشی با یک تکنیک ساده در نرم افزار Revit به راحتی میتونید دیوار زیر پله را نسبت به لبه پله ترسیم کرده و از فضای زیر پله در طرح های استفاده کنید مدرس:مهندس الیاس بستگانی دیگر آموزش ...