محتوای دیوار پارامتریک

آموزش دیوار پارامتریک در رویت

دیوارهای پارامتریک یکی از محبوب ترین عناصر دکوراتیو در طراحی داخلی محسوب میشود که برای طراحی و مدلسازی این سبک از دیوار ها در نرم افزار رویت روش ها و تکنیک های مختلف وجود دارد.که در این آموزش یکی دیگر ...

مدلسازی دیوار پارامتریک

امروزه دیوارها و مقاطع پارامتریک جز یکی از عناصر مهم در طراحی داخلی بشمار می آید. اما همیشه مدلسازی این سبک از دیوار ها همیشه چالش بزرگی برای مجریان و طراحان بشمار می رود. ما در این قسمت در نرم ...