محتوای سقف شیروانی

تکنیک سقف شیروانی

در این آموزش ترفند های مدلسازی سقف شیروانی در نرم افزار Revit را به شما همراهان بیم سیتی یاد میدهیم تا به راحتی بتوانید به هر سبک و طرحی از این سقف ها دست پیدا کنید مدرس:مهندس الیاس بستگانی دیگر ...