محتوای سیو ورژن پایین رویت

سیو ورژن پایین رویت

ممکن است برای شما پیش آید که فایل یک پروژه را بخواهید در ورژن های پایین اجرا کنید , این کار عملا در رویت ممکن نیست اما با استفاده از خروجی آی اف سی شما میتوانید این کار را ممکن ...