محتوای لول بندی رویت

اصلاح کد ارتفاعی رویت

شاید برای شما هم پیش بیاد که پروژه را در رویت مدل کرده اید و پس از پایان مدلسازی تازه متوجه شده اید که تراز ساختمان شما  اشتباه است و باید کد های ارتفاعی تغییر کند. به صورت پیش فرض ...