محتوای متریال PBR
متریال PBR رویت

ساخت متریال PBR در نرم افزار Revit

PBR چیست؟ متریال های واقعی PBR چگونه ساخته می شوند؟ آیا در Revit میتوان متریال های PBR استفاده کرد؟ در این فیلم آموزشی میخواهیم ساخت متریال PBR در نرم افزار رویت را به شما عزیزان آموزش دهیم. شما می توانید ...