محتوای مدلسازی معبد لوتوس

آموزش مدلسازی معبد لوتوس

یکی از آموزش های قدیمی که سال ۲۰۱۴ آموزش داده ایم مربوط میشه به مدلسازی معبد لوتوس در نرم افزار Revit. این پروژه به خاطر زیبایی که داره و البته تکنیک های و شیوه های مدلسازی که در نرم افزار ...