محتوای نرم افزار Revit 2016

مدلسازی برج بستنی

در این قسمت برای کاربران نرم افزار Revit architecture با استفاده از تکنیک های پیشرفته محیط مسینگ , به طراحی و مدلینگ , یک برج بسیار پیچیده به صورت ICE CREAM می پردازیم  این آموزش مخصوص افرادی است که با ...