محتوای واقعیت افزوده پروژه

واقعیت افزوده AR

اموزش واقعیت افزوده AR برای پروژه با استفاده از اپلیکشن auginapp . امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت چشم گیر صنعت بیم می توان مدل بیم را به صورت واقعیت افزوده یا ای آر در کارگاه یا محل پروژه بررسی ...