محتوای والپست با revit
wall post

وال پست در رویت

همیشه در نرم افزار روش های مختلفی برای ترسیم وجود داره اینکه بخوای بهترین روش را در کوتاه ترین زمان و راحت ترین روش استفاده کنی مستلزم تجربه و تمرین زیاد و البته استفاده از رفرنس های معتبر آموزشی است ...