محتوای revit 2024

ویژگی های جدید آپدیت های رویت ۲۰۲۴

رویت هرساله دو آپدیت مختلف برای نسخه های خودش ارائه میده که در این فیلم آموزشی به بررسی امکانات و ویژگی های کامل اضافه شده درهر دو نوع آپدیت میپردازیم مدرس :مهندس الیاس بستگانی  دیگر آموزش های ما را در ...