محتوای Tv-Room

مدلسازی دیوارکوب Tv

در این آموزش کاربردی روش مدلسازی دیوارکوب و استند های چوبی که عمدتا روی دیوار tv اجرا میشوند را در نرم افزار رویت به شما همراهان بیم سیتی آموزش می دهیم مدرس:مهندس الیاس بستگانی دیگر آموزش های ما را در ...